Δικαίωμα ανάκλησης της αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης

Image Δικαίωμα να επανέλθουν στην οργανική τους θέση και στη θέση που κατείχαν δίνει με εγκύκλιο του το υπουργείο Παιδείας σε όσους εκπαιδευτικούς απολύθηκαν αυτοδίκαια λόγω 35ετίας και ορίου ηλικίας με τη λήξη του διδακτικού έτους 2009 – 2010.

You May Also Like

More From Author