Διευκρινήσεις σχετικά με την μαιευτική περίθαλψη

Επειδή το τελευταίο διάστημα διαπιστώθηκαν προβλήματα σε σχέση με την καταβολή του

Photo for this article

Επειδή το τελευταίο διάστημα διαπιστώθηκαν προβλήματα σε σχέση με την καταβολή του επιδόματος μαιευτικής περίθαλψης σε επίλοχες ασφαλισμένων ΦΚΑ,