Διευκρινήσεις για τις διαδοχικές συντάξεις

Υψηλότερες 9%-10% μεσοσταθμικά θα είναι οι συντάξεις που θα απονέμουν τα ασφαλιστικά ταμεία με το καθεστώς της διαδοχικής ασφάλισης από τη

Υψηλότερες 9%-10% μεσοσταθμικά θα είναι οι συντάξεις που θα απονέμουν τα ασφαλιστικά ταμεία με το καθεστώς της διαδοχικής ασφάλισης από την 1η Ιανουαρίου του 2011.
Δείτε αναλυτικά τις διευκρινήσεις για τη διαδοχική ασφάλιση