Διευκρινήσεις Βενιζέλου για τις εγγυήσεις

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών, κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, έδωσ…

Photo for this article

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών, κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, έδωσε διευκρινήσεις για το ζήτημα των συζητήσεων με τη Φινλανδία τονίζοντας πως όσοι ελπίζουν σε αρνητική εξέλιξη αυτή δεν θα υπάρξει.