Διερεύνηση της καταγγελίας της κ. Κωνσταντίνας Σταφέτα ατόμου με αναπηρία

ΠΡΟΣ: Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Πολίτη”ΚOIN: – κ. Κωνσταντίνα Σταφέτα, ενδιαφερόμε

ΠΡΟΣ: Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Πολίτη”

ΚOIN:

– κ. Κωνσταντίνα Σταφέτα, ενδιαφερόμενη

ΘΕΜΑ: «Διερεύνηση της καταγγελίας