ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το «πολιτικό χρήμα» είναι από τις πιο αμαρτωλές ιστορίες του νεώτερου πολιτικού βίου της χώρας. Αυτό το χρήμα εισρέει στα κομματικά ταμεία, αλλά και στις τσέπες μεμονωμένων πολιτικών, ιδίως σε προεκλογικές περιόδους, εκμαυλίζει συνειδήσεις και μετατρέπει την πολιτική σε συναλλαγή κάτω από το τραπέζι. Με αυτόν τον τρόπο υπονομεύει τη δημοκρατική νομιμοποίηση κομμάτων και πολιτικών- αφού αποκτούν σχέσεις εξάρτησης, ερήμην και συχνά εις βάρος των πολιτών που τους ψηφίζουν. …

You May Also Like

More From Author