Διαφήμιση σε τηλεόραση και ράδιο για την περαίωση

Διαφημιστική καμπάνια σε τηλεοπτικούς και σε ραδιοφωνικούς σταθμούς θα ξεκινήσει τ…

Διαφημιστική καμπάνια σε τηλεοπτικούς και σε ραδιοφωνικούς σταθμούς θα ξεκινήσει το υπουργείο Οικονομικών για την περαίωση.