Διασφαλισμένες οι τραπεζικές καταθέσεις

Κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις ότι, οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες είναι απόλυτα διασφαλισμένες, παρέχουν τραπεζικά στελέχη.

Ανε…

Διασφαλισμένες οι τραπεζικές καταθέσεις

Κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις ότι, οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες είναι απόλυτα διασφαλισμένες, παρέχουν τραπεζικά στελέχη.

Ανεξάρτητα από το ύψος του «κουρέματος», που θα υποστούν τα ελληνικά ομόλογα, οι καταθέσεις δεν διατρέχουν κανέναν κίνδυνο, όπως λένε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ανώτατα τραπεζικά στελέχη.
    Όταν οριστικοποιηθεί το ύψος του «κουρέματος», η Τράπεζα της Ελλάδος θα ζητήσει από τις τράπεζες και τους μετόχους τους να προχωρήσουν σε αυξήσεις κεφαλαίου προκειμένου να διασφαλίσουν τους ελάχιστους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.   

Στην περίπτωση που δεν μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) θα εισφέρει τα αναγκαία κεφάλαια ώστε να επιτευχθεί η πολυπόθητη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που θα υποστούν συνέπειες από το «κούρεμα» των ομολόγων του δημοσίου.

Τα τραπεζικά στελέχη συνιστούν στους καταθέτες την απαιτούμενη ψυχραιμία και να μην λαμβάνουν αποφάσεις  που βασίζονται στην υπόθεση ότι υπάρχει κίνδυνος για τις καταθέσεις τους από τις επικείμενες αποφάσεις.