Διαμαντίδης: Νέα μέρα για την κρουαζιέρα στην πατρίδα μας

Ο Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας κ. Γιάννης Διαμαντίδης υπέγραψε τη…

Ο Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας κ. Γιάννης Διαμαντίδης υπέγραψε την υπουργική απόφαση για τον καθορισμό του ύψους της εισφοράς σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 του Ν. 3872/2010 (ΦΕΚ Α΄148) «Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με αφετηρία ελληνικό λιμένα»