Δημοσκοπήσεις για πρόθεση ψήφου

Δημοσκόπηση της εταιρείας ALCO, που παρουσιάστηκε χτες σε «Άλτερ» και Μέγκα δείχνει
τ

Photo for this article

Δημοσκόπηση της εταιρείας ALCO, που παρουσιάστηκε χτες σε «Άλτερ» και Μέγκα δείχνει
τη συρρίκνωση της εκλογικής επιρροής του δικομματισμού. Συγκεκριμένα: