Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για την ΕΡΤ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που μεταξύ άλλων διαχωρίζει τις αρμοδιότητες του προέδρου και του διευ…

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που μεταξύ άλλων διαχωρίζει τις αρμοδιότητες του προέδρου και του διευθύνοντος, αλλά και τις αρμοδιότητες του δ.σ.

ert