Δημοκρατική Αριστερά : " Όχι λόγια …πράξεις"

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ επισημαίνει τις δύο επείγουσες προτεραιότητες αλλαγής στην

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ επισημαίνει τις δύο επείγουσες προτεραιότητες αλλαγής στην οικονομική πολιτική: την αύξηση των δημοσίων εσόδων και τη καταπολέμηση της ακρίβειας. Τα προβλήματα αυτά δεν λύνονται με λόγια και με επικοινωνιακή διαχείριση που επιχειρεί η κυβέρνηση.

Η κάλυψη της υστέρησης και η περαιτέρω αύξηση των δημοσίων εσόδων δεν πρέπει να γίνει με νέους έμμεσους φόρους αλλά με την ταχύτατη κινητοποίηση των κρατικών μηχανισμών, που καθυστερούν