Δημοκρατική Αριστερά : "Κρατώντας αποστάσεις από τις Κασσάνδρες της καταστροφολογίας…"

Ο Τομέας Παιδείας της Δημοκρατικής Αριστεράς καλεί την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να φανεί συνεπής στη δέσμευση ότι η λειτουργία των σχολείων θα ξεκινήσει ομαλά χωρίς κενά και ελλείψεις διδακτικού προσωπικού. Η διαφαινόμενη μαζική φυγή εκπαιδευτικών, για λόγους συνταξιοδότησης, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να αποτελέσει παράγοντα αναστάτωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και περαιτέρω υποβάθμισης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Στις 13 Σεπτεμβρίου σ’ όλες τις τάξεις και τα τμήματα των δημοσίων σχολείων της χώρας πρέπει να μπουν δάσκαλοι και καθηγητές και τα μαθήματα να ξεκινήσουν κανονικά.

You May Also Like

More From Author