Δείτε πώς είναι να διαβάζεις ένα κείμενο, έχοντας δυσλεξία

Η δυσλεξία αποτελεί μια μορφή μαθησιακής δυσκολίας. Παρατηρείται σε όλους τους πολιτισμούς που έχουν γραπτή γλώσσα και δεν έχει σχέση…