Δήμαρχοι από τον Α’ γύρο

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τους δημάρχους που αναδείχθηκαν σε αρκε

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τους δημάρχους που αναδείχθηκαν σε αρκετούς δήμους από την πρώτη Κυριακή.