Δέκα χιλιάδες κλήσεις για το κάπνισμα <br> σε δύο ημέρες

«Βροχή» κλήσεων δέχθηκε το κέντρο ενημέρωσης για τα νέα μέτρα για το κάπνισμα τις πρώτες δύο ημέρες εφαρμογής του νόμου. Μόνο οι 60 κλήσει

«Βροχή» κλήσεων δέχθηκε το κέντρο ενημέρωσης για τα νέα μέτρα για το κάπνισμα τις πρώτες δύο ημέρες εφαρμογής του νόμου. Μόνο οι 60 κλήσεις αφορούσαν καταγγελίες, μια που ο Σεπτέμβριος θεωρείται μήνας «προσαρμογής» στή νέα νομοθεσία.