Δέκα στρέµµατα η αρτιότητα για οικόπεδα σε περιοχές Natura

Στα 10 Στρέμματα αυξάνεται η αρτιότητα των οικοπέδων προκειµένου ο ιδιοκτήτης να µπορεί να πάρει οικοδοµική άδεια, για τα εκτός σχεδίου …

Στα 10 Στρέμματα αυξάνεται η αρτιότητα των οικοπέδων προκειµένου ο ιδιοκτήτης να µπορεί να πάρει οικοδοµική άδεια, για τα εκτός σχεδίου οικόπεδα που περιλαµβάνονται στο Δίκτυο προστατευόµενων περιοχών Natura 2000. Στις ίδιες περιοχές, καταργούνται οι παρεκκλίσεις µε τις οποίες επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις η δόµηση σε εκτός σχεδίου οικόπεδα ακόµη και 750 τ.µ. Αυτό προβλέπεται στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις, το οποίο κατατέθηκε χθες στη Βουλή.