Γόρδιος δεσμός ο Νηογνώμονας

Εντολή στο υπουργείο Ναυτιλίας έδωσε το γραφείο του πρωθυπουργού, προκειμένου να υπάρξει έγγραφη απάντηση ως προς την αιτία που απαγορε

Image Εντολή στο υπουργείο Ναυτιλίας έδωσε το γραφείο του πρωθυπουργού, προκειμένου να υπάρξει έγγραφη απάντηση ως προς την αιτία που απαγορεύτηκε στον Ελληνικό Νηογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εκδίδει πιστοποιητικά αξιοπλοΐας για τα πλοία με ελληνική αλλά και κοινοτική σημαία.