ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΑΤΙΕΣ Η διανόηση

Ο λόγος στους αναγνώστες Ο Απ. Ηλίας, Τοσίτσα 7, Αθήνα, γράφει: «Πού είναι οι διανοούµενοι της χώρας; Γιατί σιωπούν; Πού έχουν λουφάξει; Μήπω…

Ο λόγος στους αναγνώστες Ο Απ. Ηλίας, Τοσίτσα 7, Αθήνα, γράφει: «Πού είναι οι διανοούµενοι της χώρας; Γιατί σιωπούν; Πού έχουν λουφάξει; Μήπως έχουν απορροφηθεί από το υφιστάµενο σήµερα διεφθαρµένο πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό σύστηµα που υπάρχει στη χώρα µας και έχουν ήδη αλλοτριωθεί; Μήπως οι διανοούµενοι της χώρας έχουν εκµαυλισθεί και διαφθαρεί και η σκέψη τους έχει αµβλυνθεί; Στην ελληνική κοινωνία, σήµερα, υπάρχει µια διάχυτη αίσθηση πανθοµολογούµενης διαφθοράς σε όλες τις βαθµίδες της δηµόσιας ζωής.