ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΑΤΙΕΣ Εμφύλιοι

O λόγος στους αναγνώστες. Ο Τάκης Σουβαλιώτης, Χαλανδρίτσα Πατρών, γράφει: «Πριν από 62 χρόνια, το 1948, μέσα σε τρεις μήνες έγιναν εδώ στη Χαλ

O λόγος στους αναγνώστες. Ο Τάκης Σουβαλιώτης, Χαλανδρίτσα Πατρών, γράφει: «Πριν από 62 χρόνια, το 1948, μέσα σε τρεις μήνες έγιναν εδώ στη Χαλανδρίτσα δύο μάχες. Μεταξύ χωροφυλάκων και Μάηδων από τη μια μεριά και ανταρτών από την άλλη. Η πρώτη έγινε τον Απρίλη. Τις νυχτερινές ώρες. Μόνο οι αντάρτες είχαν δύο νεκρούς. Ο ένας νεκρός αντάρτης ήταν από κάποιο χωριό της Αγιάλειας. Και ο άλλος, ένα 20χρονο παλικάρι και μοναχογιός, ήταν Χαλανδριτσανόπουλο. Ο Θάνος Αργυρόπουλος ή Μπέσκος.