ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΑΤΙΕΣ Εισφορές 10%

Ο λόγος στους αναγνώστες. Ο Α. Εµπειρίκος, Κιµώλου 9, Αθήνα, γράφει: «Είµαι 93 ετών σε άριστη διανοητική κατάσταση και µε µεγάλη πείρα της ζω

Ο λόγος στους αναγνώστες. Ο Α. Εµπειρίκος, Κιµώλου 9, Αθήνα, γράφει: «Είµαι 93 ετών σε άριστη διανοητική κατάσταση και µε µεγάλη πείρα της ζωής. Από 16 ετών συντηρώ οικογένεια, έχω πολύχρονη υπηρεσία στην Τράπεζα της Ελλάδος, µακρόχρονη υπηρεσία στον στρατό ως έφεδρος αξιωµατικός, συµµετοχή στον Ελληνοϊταλικό Πόλεµο, στον Εµφύλιο, στην Εθνική Αντίσταση. Με τον πόλεµο γύρισα πολλά χωριά και γνωρίζω τον πόνο του αγρότη και του φτωχού. Η κυβέρνηση κατόπιν πιέσεων των ιθυνόντων των Βρυξελλών έλαβε τα γνωστά µέτρα για τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.