Για να δείτε τι οικονομίες μας κάνει ο κ. Μόσιαλος…

Ποιος δεν γνωρίζει το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων; Το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ) είναι ο ελληνικός οργανισμός εφαρμοσμένης έρευνας για την οπτικοακουστική επικοινωνία. Το Ινστιτούτο ασχολείται συστηματικά με την έρευνα για το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, τον κινηματογράφο, τα πολυμέσα και τις νέες τεχνολογίες και παρακολουθεί τις εξελίξεις στην οπτικοακουστική βιομηχανία, σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο. Στόχος […]

Ποιος δεν γνωρίζει το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων;

Το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ) είναι ο ελληνικός οργανισμός εφαρμοσμένης έρευνας για την οπτικοακουστική επικοινωνία. Το Ινστιτούτο ασχολείται συστηματικά με την έρευνα για το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, τον κινηματογράφο, τα πολυμέσα και τις νέες τεχνολογίες και παρακολουθεί τις εξελίξεις στην οπτικοακουστική βιομηχανία, σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο. Στόχος του είναι η υποστήριξη των δημόσιων φορέων και των ιδιωτικών δομών του ελληνικού οπτικοακουστικού τομέα αλλά και ευρύτερα της Επικοινωνίας με την κυκλοφορία αξιόπιστων δεδομένων.

Το ΙΟΜ διασφαλίζει επίσης την κυκλοφορία αξιόπιστων στοιχείων για την οπτικοακουστική βιομηχανία της χώρας και στο εξωτερικό, μέσω δικτύου που έχει δημιουργήσει με  ομόλογους οργανισμούς και τη συμμετοχή του σε διεθνή συνέδρια και επιτροπές. Σημειώνεται ότι σε όλα τα κράτη της Ευρώπης υπάρχουν φορείς που διασφαλίζουν σκοπούς αντίστοιχους με αυτούς του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων.

Οργανισμοί με συναφείς δράσεις υπάρχουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. Γαλλία-ΙΝΑ, Αγγλία-OFCOM, κ.ά.)

Το ΙΟΜ δημιουργήθηκε το 1994 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), και προβλέπεται στελέχωση με εννέα ερευνητές και έξι διοικητικούς υπαλλήλους, όλο το έργο παράγεται από 5 ερευνητές, που είναι όλοι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων εξειδικευμένων στα Μέσα μαζικής ενημέρωσης και την Επικοινωνία, που προσελήφθησαν βάσει επιλογής από Επιτροπή Καθηγητών του Πανεπιστημίου (Ανακοίνωση ΙΟΜ 11/11/2002 Πρόσληψης Επιστημονικού Ερευνητικού Προσωπικού):

Υπεύθυνη Ερευνητικών Προγραμμάτων-Εκδόσεων,

Υπεύθυνη Νομικών Θεμάτων,

Υπεύθυνη Κοινωνιολογικών Θεμάτων,

Υπεύθυνη Θεμάτων Οπτικοακουστικής Αγωγής,

Υπεύθυνος Νέων Τεχνολογιών.

και 2 διοικητικούς υπαλλήλους, η πρόσληψη των οποίων έγινε μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού-ΑΣΕΠ (βάσει της προκήρυξης 1/2001 ΦΕΚ 4/10.1.2002. Η πρόσληψη υλοποιήθηκε σε συνέχεια της απόφασης 2156 του ΑΣΕΠ, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 297 / 11.11.2002):

Υπεύθυνη Γραμματείας ΙΟΜ-Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου,

Επιμελήτρια-Κλητήρας.

 

Οι εργαζόμενοι στο ΙΟΜ ουδέποτε έλαβαν επιδόματα, ενώ υπέστησαν όλες τις προβλεπόμενες μειώσεις λόγω της οικονομικής κρίσης.

Προκειμένου να μειωθεί το κόστος λειτουργίας, το Ινστιτούτο είχε δρομολογηθεί ήδη από τον Ιούλιο του 2010 η συγχώνευσή του με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόραση (ΕΣΡ), που θα εξασφάλιζε τη συνέχιση των δράσεων του και βέβαια τη βελτίωση της ορατότητας του ΕΣΡ.

Στον παρόντα χρόνο, λυπούμεθα που αντί για τη βέλτιστη λύση σε προγενέστερο χρόνο επιλέγεται μια λύση της τελευταίας στιγμής.

Στον παρόντα χρόνο υπάρχει η προφορική ενημέρωση για κατάργηση του Ινστιτούτου και μεταφορά της αρμοδιότητας και του προσωπικού στην ΕΡΤ, το οποίο καθιστά το μέλλον ασαφές τόσο για τη συνάφεια των δράσεων και τη συνέχιση του έργου του ΙΟΜ όσο και για το εργατικό δυναμικό. Ωστόσο θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι το Ινστιτούτο είχε πάντοτε ελάχιστο λειτουργικό κόστος, κατά πολύ υποπολλαπλάσιο του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου, με το οποίο μερικές φορές γίνεται σύγχυση. Επιπλέον, το Ινστιτούτο δεν έχει άλλα λειτουργικά έξοδα καθώς από το 2006 έχει εγκατασταθεί στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας – Ενημέρωσης και δεν πλήρωνε μίσθωμα ούτε ποτέ απασχόλησε υψηλά αμειβόμενους δικηγόρους ή εξωτερικούς συνεργάτες. Το συνολικό μηνιαίο κόστος μισθοδοσίας του ανέρχεται σε 13.338€.

 

Ενδεικτικά μερικές από τις δράσεις του ΙΟΜ είναι :

 

–          Έρευνες – εκδόσεις (περισσότερες από 150 έντυπες ή ηλεκτρονικές).

Ενδεικτικά:

Δεκαπενθήμερο ενημερωτικό δελτίο «ΕνδιάΜΕΣΑ»

Τριμηνιαία περιοδική έκδοση «Συχνότητες»

Ετήσια έκδοση «Ανάλεκτα»

3 έρευνες στο πλαίσιο της σειράς «Παρεμβάσεις ΙΟΜ»

Εθνική έρευνα ΙΟΜ «Παιδεία στα Μέσα στο Σχολείο», 2011

«Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση – Η ευρωπαϊκή εμπειρία», 2010

«Μελέτη της ΕΕ για τα κριτήρια αξιολόγησης για τα επίπεδα της παιδείας για τα Μέσα», 2009

«Η εικόνα των ΑΜΕΑ στα ΜΜΕ», 2008

«Η στάση των ΜΜΕ απέναντι στα ΑΜΕΑ», 2007

«Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ στα ΜΜΕ», 2006

«Το Ραδιόφωνο στην Ελλάδα», 2006

«Ρυθμιστικά θέματα των οπτικοακουστικών ΜΜΕ στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αδειοδότηση – συγκέντρωση», 2005

«Ο Οπτικοακουστικός Τομέας στην Ελλάδα» 2003 και στα αγγλικά με τίτλο «The Audiovisual Sector in Greece», «Outlooks on Children and Media», 2001

«Η προστασία των ανηλίκων στα οπτικοακουστικά μέσα» 2000,

«Η Ελληνίδα Δημοσιογράφος», 1998

«Οι τάσεις των ΜΜΕ στην Ελλάδα», 1997

 

–          Ημερίδες – συνέδρια – σεμινάρια (περισσότερα από 50)

Ενδεικτικά:

Ημερίδα «Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση: Ρυθμίσεις & Αρρυθμίες», 2010

Διεθνές Εργαστήριο (workshop) με τίτλο “The Relation between Television and the Film Industry at the age of Convergence”,  επί προεδρίας του ΙΟΜ στο Ευρωπαϊκό Οπτικοαουστικό Παρατηρητήριο, 2010

Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Νέα Μέσα, Νέο Περιεχόμενο;», 2009

«1ο Παγκόσμιο Συνέδριο Σεναριογράφων», 2009

Ημερίδα «Ευρωπαϊκή Τηλεόραση και Δημόσιος Ρόλος», 2009

Συνδιοργάνωση σεμιναρίων για νέους επαγγελματίες των κινουμένων σχεδίων στο πλαίσιο της «ANIMART, θερινή συνάντηση για το animation και τις άλλες ψηφιακές τέχνες», 2007,2008,2009

Υποστήριξη σεμιναρίων Masterclasses στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 2008, 2009, 2010

Σεμινάριο (workshop) ΙΟΜ με θέμα «Aspects of Communication in the 21st Century», 2008

Εργαστήριο με θέμα «Ακουστική Περιγραφή: Πρόσβαση στο τηλεοπτικό περιεχόμενο ατόμων με προβλήματα όρασης», 2008

Ημερίδα «Αθλητισμός & ΜΜΕ», 2008

Ημερίδα «Ψηφιακός κινηματογράφος: τάσεις & προοπτικές», 2008

Ημερίδα «Ασφαλής και δημιουργική χρήση του διαδικτύου από τους νέους στην Ελλάδα», 2008

Ημερίδα «Κινηματογραφικά Αρχεία: Σκαπανείς στην αξιοποίηση της

πολιτιστικής κληρονομιάς», 2007

Ημερίδα «Το Αλφάβητο των Μέσων», 2007

Ημερίδα «Τα εν οίκω και τα εν δήμω – Ο ιδιωτικός χώρος στην εποχή της πληροφορίας», 2007

Συνέδριο «ΜΜΕ & διαμόρφωση στερεοτύπων», στο πλαίσιο συμμετοχής του ΙΟΜ στο πρόγραμμα ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ της Κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL

Ημερίδα «Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση», 2007

 

Εθνική εκπροσώπηση-Διεθνείς Συνεργασίες

–          Εθνική εκπροσώπηση στο πρόγραμμα MEDIA για την ενίσχυση της οπτικοακουστικής βιομηχανίας, το οποίο διανύει την τέταρτη περίοδο λειτουργίας του

–          Ιδρυτικό μέλος και εθνική εκπροσώπηση στον πανευρωπαϊκό οργανισμό Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Παρατηρητήριο του Συμβουλίου της Ευρώπης (με 35 κράτη μέλη μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

–          Εθνική εκπροσώπηση στο Media Literacy & Education Expert Group της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Παιδεία στα Μέσα με διακρατική συμμετοχή

–          Συμμετοχή ως εταίρος και ιδρυτικό μέλος στο Διεθνές Παρατηρητήριο για την Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα
“Συμμαχία των Πολιτισμών” – ΟΗΕ (Media Literacy Education Clearinghouse)

 

Ερευνητικές Υποδομές

–          Βάση Δεδομένων για την Οπτικοακουστική Αγωγή (www.iom.gr / Πρωτοβουλίες οπτικοακουστικής παιδείας ή www.medialiteracy-iom.gr)

–          Λειτουργία εξειδικευμένης Βιβλιοθήκης για την Επικοινωνία και την Πληροφόρηση (www.iom.gr /  Βιβλιοθήκη) με περισσότερους από 5.500 τίτλους βιβλίων

–          Οργάνωση και διαχείριση νομικών πληροφοριών για τον οπτικοακουστικό τομέα (www.iom.gr /  Πληροφοριακά συστήματα)

–          Οργάνωση και διαχείριση ποσοτικών-στατιστικών δεδομένων για τον οπτικοακουστικό τομέα (www.iom.gr /  Πληροφοριακά συστήματα)

–          Οδηγός Φορέων και Δομών για την Επικοινωνία στην Ελλάδα (www.iom.gr /  Πληροφοριακά συστήματα)

–          Συγκέντρωση στοιχείων για τη μετάδοση ευρωπαϊκών έργων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.