Γεννήτριες από την Ολλανδία… στην Αίγινα

Image Δεκαπέντε επιπλέον γεννήτριες θα μεταφερθούν από την Ολλανδία στην Αίγινα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως εφεδρεία – εάν χρειαστεί – μέχρις ότου επισκευαστεί η βλάβη του δεύτερου υποβρυχίου καλωδίου. Οι 15 γεννήτριες από την Ολλανδία θα προστεθούν στις άλλες 12 που έχουν ήδη μεταφερθεί στο νησί.

You May Also Like

More From Author