Βρήκε και παρέδωσε 6.500 ευρώ

Δικαστικός υπάλληλος από τη Θεσσαλονίκη βρήκε στο Δικαστικό Μέγαρο 13.420 βουλγαρικά λέβα (περίπου 6.500 ευρώ) και τα παρέδωσε στην Αστυνομία.

Image Δικαστικός υπάλληλος από τη Θεσσαλονίκη βρήκε στο Δικαστικό Μέγαρο 13.420 βουλγαρικά λέβα (περίπου 6.500 ευρώ) και τα παρέδωσε στην Αστυνομία.