Βουλγαρία Δασικές πυρκαγιές από υψηλές θερμοκρασίες

Περισσότερες από τριακόσιες πυρκαγιές σε δασώδεις και θαμνώδεις περιοχές στο βόρειο τμήμα της Βουλγαρίας αναγκάστηκαν να αντιμετωπίσο

Περισσότερες από τριακόσιες πυρκαγιές σε δασώδεις και θαμνώδεις περιοχές στο βόρειο τμήμα της Βουλγαρίας αναγκάστηκαν να αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες και τα συνεργεία της πολιτικής προστασίας στο περασμένο εικοσιτετράωρο, λόγω των ασυνήθιστα υψηλών για την εποχή θερμοκρασιών και του καψίματος των χωραφιών.