Βουλή: Κατατέθηκε προς επεξεργασία το ν/σ για το «παράλληλο πρόγραμμα»

Νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν στόχο την επίλυση ζητημάτων που προέκυψαν από τη λειτουργία των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα περλαμβάνει το σχέδιο νόμου «Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού Εργου και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε προς επεξεργασία στη Βουλή σήμερα Τρίτη 15 Δεκεμβρίου.