Βερολίνο Θέλετε να δείχνετε νεώτερες; Κάντε σχέσεις με … μεγαλύτερους!

H κυρίαρχη άποψη είναι πως οι μεγαλύτεροι σε ηλίκία αντρες συνηθίζουν να επιλέγουν νεώτερες γυναίκες ως συντρόφους, ώστε κι εκείνοι με τη…

H κυρίαρχη άποψη είναι πως οι μεγαλύτεροι σε ηλίκία αντρες συνηθίζουν να επιλέγουν νεώτερες γυναίκες ως συντρόφους, ώστε κι εκείνοι με τη σειρά τους να δείχνουν μικρότεροι μπροστά τους.