Βάζουν λουκέτο και σε άλλα κολέγια

Εισαγωγέας… φοιτητών- και μάλιστα εξ Αμερικής- γίνεται η Ελλάδα, χάρη  στη νέα πολιτική των περισσότερων αμερικανικών πανεπιστημίων να …

Εισαγωγέας… φοιτητών- και μάλιστα εξ Αμερικής- γίνεται η Ελλάδα, χάρη  στη νέα πολιτική των περισσότερων αμερικανικών πανεπιστημίων να  ενθαρρύνουν τη φοίτηση στο εξωτερικό για ένα εξάμηνο.