Αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου εξετάζει η Marfin Popular Bank

1. Νοεμβρίου 2010 – 19:46

Στη σύγκλιση διοικητικού συμβουλίου στις 11 Νοεμβρίου 201…

1. Νοεμβρίου 2010 – 19:46

Στη σύγκλιση διοικητικού συμβουλίου στις 11 Νοεμβρίου 2010 προχωρά η Μarfin Popular Bank, προκειμένου να εξετάσει το ζήτημα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και της έκδοσης μετατρέψιμων σε μετοχές χρεογράφων.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της προς το Χρηματιστήριο Αθηνών, η εκτελεστική επιτροπή της τράπεζας προτίθεται να προτείνει στο διοικητικό συμβούλιο την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό την άντληση € 488,6 εκατομμυρίων με έκδοση νέων μετοχών υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία μία νέα μετοχή για κάθε δύο παλαιές με τιμή διάθεσης €1.00 ανά μετοχή.

διαβάστε περισσότερα