Αυστηροί παιδικοί σταθμοί = καλοί μαθητές

Οσα παιδιά ηλικίας μέχρι τεσσάρων ετών πηγαίνουν σε παιδικούς σταθμούς οι οποίοι θέτουν καθημερινά αυστηρούς κανόνες και σαφή όρια είν…

Οσα παιδιά ηλικίας μέχρι τεσσάρων ετών πηγαίνουν σε παιδικούς σταθμούς οι οποίοι θέτουν καθημερινά αυστηρούς κανόνες και σαφή όρια είναι πιθανότερο να γίνουν αργότερα καλοί μαθητές στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό σχολείο, ιδίως στα μαθηματικά και στη γλώσσα. Αυτό δείχνει νέα μελέτη αμερικανών επιστη μόνων, οι οποίοι εκτιμούν ότι το ατελείωτο «ελεύθερο παιχνίδι», χωρίς επίβλεψη και σταθερή καθημερινή παρέμβαση των παιδαγωγών, συνδέεται με μέτριες επιδόσεις στο μέλλον.