ΑΣΕΠ: Αυτές είναι οι 60 μόνιμες θέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδας – «Βγαίνει» η προκήρυξη

ΑΣΕΠ – Όλες οι ειδήσεις: Στο Εθνικό Τυπογραφείο στάλθηκε για δημοσίευση η 1Γ/2019 Προκήρυξη που αφορά στην πλήρωση εξήντα  θέσεων…