Από τον λαό στους πολίτες

Διακήρυξη-φάρος για το ιστορικό ΠΑΣΟΚ, η «3η του Σεπτέμβρη» καθοδήγησε τα πρώτα σκιρτήματα του οργανωμένου σοσιαλιστικού χώρου στη μετα

Διακήρυξη-φάρος για το ιστορικό ΠΑΣΟΚ, η «3η του Σεπτέμβρη» καθοδήγησε τα πρώτα σκιρτήματα του οργανωμένου σοσιαλιστικού χώρου στη μεταχουντική Ελλάδα. Συμβόλισε την πολιτική του αυτονομία, χρωμάτισε την ιδεολογική του καινοτομία, δόμησε τον ριζοσπαστισμό νεο-μικροαστικών και λαϊκών στρωμάτων στην επική αντιδεξιά πορεία τους για την κατάκτηση της εξουσίας. Εμπνευσμένοι από τη νεο-αριστερή σκέψη του Ανδρέα Παπανδρέου και απηχώντας τα κοινωνικο-πολιτικά αιτήματα κατά του «κατεστημένου» …