Από Μ. Δευτέρα οι αιτήσεις για επιδότηση ενοικίου

Αρχίζει από τη Μ. Δευτέρα 18 Απριλίου η κατάθεση δικαιολογητικών για την επιδότηση ενοικίου των δικαιούχων του Οργανισμού Εργα…

Αρχίζει από τη Μ. Δευτέρα 18 Απριλίου η κατάθεση δικαιολογητικών για την επιδότηση ενοικίου των δικαιούχων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αποκλειστικά στα ΚΕΠ τις αιτήσεις με όλα τα…[περισσότερα]

Αναρτήθηκε στην Κατηγορία: Κοινωνία