Αποτυχία σχηματισμού κυβέρνησης σε Βέλγιο και Ολλανδία

3. Σεπτεμβρίου 2010 – 22:19

Σε δύο κράτη μέλη της ΕΕ, εκ των οποίων το ένα ασκεί την εναλλασσόμενη προεδρία της, απ…

3. Σεπτεμβρίου 2010 – 22:19

Σε δύο κράτη μέλη της ΕΕ, εκ των οποίων το ένα ασκεί την εναλλασσόμενη προεδρία της, απέτυχε και σήμερα η προσπάθεια σχηματισμού νέας κυβέρνησης.

διαβάστε περισσότερα