Αποκατάσταση της Συμμαχικής Οδού από την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας

Έργα για την αποκατάσταση της Συμμαχικής Οδού, που διασχίζει τη βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης και έχει υποστεί σημαντικές βλάβες, λόγω της συχνής διέλευσης επιβατικών και βαρέων οχημάτων, προωθεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.&nbsp …