Απερρίφθη η προσφυγή 4 πανεπιστημιακών

ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ της αίτησης τεσσάρων πανεπιστημιακών, υποψηφίων στις πρόσφατες πρυτανικές εκλογές στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστ…

ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ της αίτησης τεσσάρων πανεπιστημιακών, υποψηφίων στις πρόσφατες πρυτανικές εκλογές στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που ζητούσαν να ανασταλεί η ισχύς των αποτελεσμάτων των εκλογών έως την έκδοση απόφασης επί της κυρίας προσφυγής για την οριστική ακύρωσή τους, προχώρησε χθες το Τμήμα Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπ΄ αριθμ. 949/2010 απόφασή του. Οι προσφεύγοντες- ο υποψήφιος πρύτανης Χ. Στεφανάδης και οι τρεις υποψήφιοι αντιπρυτάνεις Ελένη Καραμαλέγκου, Ι.