Απασχόληση – Ανεργία στην Ελλάδα 2010

Ο κύριος Γιώργος Πριμέντας μας έστειλε ένα γράφημα που σχετίζεται με το Εργατικό Δυναμικό (την απασχόληση και την ανεργία) στην Ελλάδα και αφορά τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή τον Αύγουστο του 2010.

Απασχόληση στην Ελλάδα 2010

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο:
http://thegreekgraph.wordpress.com/