Απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω ψεκασμών στο Ν. Θεσσαλονίκης

Απαγόρευση της κυκλοφορίας σε ανθρώπους και ζώα συστήνει η Νομαρχία Θεσσαλονίκης, λόγω των ψεκασμών για τη θανάτωση κουνουπιών που θα γί…

Απαγόρευση της κυκλοφορίας σε ανθρώπους και ζώα συστήνει η Νομαρχία Θεσσαλονίκης, λόγω των ψεκασμών για τη θανάτωση κουνουπιών που θα γίνουν σήμερα το βράδυ.