Αντιμέτωπη με τη λειψυδρία η περιοχή των Χανίων

ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ φορά μέσα στο φετινό καλοκαίρι αποξηράνθηκε η λίμνη της Αγιάς, ένας από τους προστατευόμενους υγροβιότοπους των Χανίων. Από τις πηγές της λίμνης υδρεύεται η περιοχή των Χανίων η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο λειψυδρίας. Οι φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση της λίμνης, ελλείψει κεντρικού φορέα, επιρρίπτουν τις ευθύνες ο ένας στον άλλον. Ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης κάνει λόγο για ευθύνες του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Βαρυπέτρου: «Οπως αποδείχθηκε ύστερα από πολλή έρευνα, οι αντλίες του ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου μπορούν κάλλιστα να αντλήσουν το νερό της λίμνης της Αγιάς.

You May Also Like

More From Author