Αντικειμενικές αξίες: Οι χαμένοι και οι κερδισμένοι στις περιοχές της Αθήνας

Μετά από μια τριετία σταθερών αντικειμενικών αξιών και ενώ στην αγορά ακινήτων οι εμπορικές αξίες σημείωσαν αυξομειώσεις, το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε αύξηση των τιμών ζώνης σε πολλές περιοχές της Αθήνας και σε πολλές περιοχές της Ελλάδος.

Από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών προκύπτει πως οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, οι εκτιμητές και οι ειδικές ομάδες που είχαν συσταθεί για να προσδιορίζουν τις τιμές εκκίνησης επεξεργάσθηκαν σε βάθος τις τιμές ζώνη-ζώνη ανά περιοχή, και υπήρξαν σημαντικές αναπροσαρμογές με συγκεκριμένα κριτήρια.

Η κυβέρνηση επέλεξε να αναπροσαρμόσει υψηλότερα τις ανώτατες τιμές ζώνης στις λαϊκές συνοικίες και να αυξήσει τις κατώτατες τιμές ζώνης σε ακριβές περιοχές της Αττικής.

Πηγή άρθρου www.cnn.gr