Ανοιχτά και το Σάββατο το 20% των φαρµακείων

ΑρχίζείΑπό την 1η ∆εκεµβρίου ηεκ περιτροπής λειτουργία των φαρµακείων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, το 20% των οποίων θα είναι πλέον …

ΑρχίζείΑπό την 1η ∆εκεµβρίου ηεκ περιτροπής λειτουργία των φαρµακείων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, το 20% των οποίων θα είναι πλέον ανοιχτά τα Σάββατα. Η σχετική συµφωνία µεταξύ του υπουργού Υγείας Α. Λοβέρδου και των µελών του ∆.Σ. του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) επετεύχθη χθες, κατά τη διάρκεια συνάντησης εργασίας. Τις προτάσεις κατέθεσε ο πρόεδρος του Φαρµακευτικού Συλλόγου Αττικής (ΦΣΑ) Κ. Λουράντος και έγιναν δεκτές από τον υπουργό Υγείας. Στην …