Ανεμβολίαστοι υγειονομικοί: Πού βασίζεται και πώς ερμηνεύεται η απόφαση του ΣτΕ

Estimated read time 1 min read

Με σκεπτικό που βασίζεται στη θέση των ανωτάτων δικαστών ότι δεν υπήρξε από πλευράς των αρμοδίων υπηρεσιών υγείας η επαναξιολόγηση του μέτρου για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς που έχουν τεθεί εκτός εργασίας, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματική την παράταση του μέτρου έως το τέλος του χρόνου. Η απόφαση (φέρει αριθμό 2332 του 2022) του ανωτάτου δικαστηρίου, που ελήφθη από αυξημένη σύνθεση (επταμελή) του Γ΄ τμήματος του δικαστηρίου στηρίχθηκε στην παραδοχή περί μη επαναξιολόγησης του μέτρου, ενώ ήδη έχει παρέλθει χρονικό διάστημα οκτώ και πλέον μηνών από τη λήψη του μέτρου του υποχρεωτικού εμβολιασμού των εργαζομένων σε δομές υγείας. Επί λέξει αναφέρεται στην απόφαση: «Το εν λόγω διάστημα λόγω της φύσεως του μέτρου και των συνεπειών του, υπερβαίνει προδήλως το εύλογο, χωρίς, ωστόσο, να έχει διενεργηθεί επαναξιολόγησή του, βάσει επίκαιρων, κατά τον χρόνο εκείνο, επιστημονικών και επιδημιολογικών στοιχείων, για την αξία, την αποτελεσματικότητα και τις συνέπειες των εμβολίων κατά του κορωνοϊού και την πορεία και την εξέλιξη της πανδημίας».

Η απόφαση του Γ΄ τμήματος του ΣτΕ υπό προϋποθέσεις ενδέχεται να δίνει τη δυνατότητα επανόδου στην εργασία για ανεμβολίαστους υγειονομικούς. Σε κάθε περίπτωση οι ανώτατοι δικαστικοί, όπως αναφέρεται στην απόφασή τους, έλαβαν υπόψη τους τις προγενέστερες αντίθετες αποφάσεις της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, που είχαν κρίνει για την ουσία της υπόθεσης νόμιμη την απομάκρυνση από την εργασία των ανεμβολίαστων υγειονομικών ως μέτρο αναγκαίο για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση του συμφέροντος των ασθενών, ενώ η πρόσφατη για την παράταση του μέτρου ώς το τέλος του χρόνου βασίστηκε πρωτίστως στην έλλειψη επαναξιολόγησης της αναγκαιότητας του μέτρου, αξιοποιώντας όμως και θέσεις που εμπεριείχαν οι αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ.

Ειδικότερα και οι αποφάσεις της Ολομέλειας είχαν κρίνει ότι «τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία της δημόσιας υγείας κατά του κορωνοϊού, όπως είναι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός εργαζομένων και στον χώρο της υγείας, πρέπει να επανεξετάζονται περιοδικώς από τα αρμόδια κρατικά όργανα».

Μετά ταύτα, όπως εξηγούσαν στην «Κ» αρμόδιες δικαστικές πηγές, είναι στο χέρι του υπουργείου Υγείας η συμμόρφωση στην απόφαση του ΣτΕ είτε με την επαναξιολόγηση του μέτρου είτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.Πηγή άρθρου www.kathimerini.gr

You May Also Like

More From Author