Ανασχηματισμός με εκπλήξεις και με το βλέμμα στην Ντόρα

Με αλλαγή εκπροσώπου, την προώθηση στο κοµµατικό οργανόγραµµα  βασικών υποστηρικτών της Ντόρας Μπακογιάννη και διάχυση  αρµοδιοτήτων σ…

Με αλλαγή εκπροσώπου, την προώθηση στο κοµµατικό οργανόγραµµα  βασικών υποστηρικτών της Ντόρας Μπακογιάννη και διάχυση  αρµοδιοτήτων στην πλειονότητα των µελών της Κοινοβουλευτικής  Οµάδας, επιχειρεί ο Αντώνης Σαµαράς να θέσει σε επανεκκίνησητη Ν.∆.