Ανακύκλωση και στα μπάζα

Το 30% των μπάζων που προέρχεται από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, μέχρι τα τέλη του 2012 πρέπει να ανακυκλώνεται και να μην πετιέτ

Το 30% των μπάζων που προέρχεται από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, μέχρι τα τέλη του 2012 πρέπει να ανακυκλώνεται και να μην πετιέται σε ανενεργά λατομεία- κάτι που σήμερα είναι νόμιμο- είτε παράνομα στα δάση και τα ρέματα.