Ανακοινώνονται οι νέες τιμές στα φάρμακα

Το υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας θα γνωστοποιήσει σήμερα τ…

Το υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας θα γνωστοποιήσει σήμερα το νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων.

Στις καταστάσεις φαρμακευτικών προϊόντων που θα συμπεριλαμβάνονται στο νέο Δελτίο Τιμών θα υπάρχουν 1.795 τιμές πρωτοτύπων φαρμάκων, 400 τιμές ορρών, 11 τιμές οδοντιατρικών ενέσεων, 151 τιμές παραγώγων αίματος και 223 τιμές φαρμάκων βάσει κοστολογίου. Συνολικά το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων θα περιλαμβάνει 2.648 τιμές. Επισημαίνεται ότι στις ανωτέρω τιμές πρωτοτύπων και νέων φαρμάκων θα προσαρμοστούν οι τιμές των αντίστοιχων αντιγράφων.