Ανακατανομές αρμοδιοτήτων σε δέκα υπουργεία

Ενισχύεται περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο του «υπερυπουργού» Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση, σύμφωνα με το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος πο…

Ενισχύεται περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο του «υπερυπουργού» Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση, σύμφωνα με το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος που έχει διαβιβαστεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας και το οποίο προβλέπει τη σύσταση του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και την ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ δέκα Υπουργείων.
Σύμφωνα με το σχέδιο, στο Υπουργείο Εσωτερικών μεταφέρεται η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, καθώς και η εποπτεία των Νομικών Προσώπων και φορέων, που υπάγονται σε αυτές.