Αναδιάρθρωση του ΟΑΣΑ ως το τέλος του 2010

Σχέδιο αναδιάρθρωσης του ΟΑΣΑ προτίθεται να εφαρμόσει έως το τέλος του χρόνου η κυβέρνηση, καθώς ο οργανισμός μετρά συσσωρευμένες ζημίε

Image Σχέδιο αναδιάρθρωσης του ΟΑΣΑ προτίθεται να εφαρμόσει έως το τέλος του χρόνου η κυβέρνηση, καθώς ο οργανισμός μετρά συσσωρευμένες ζημίες 3 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Αναδιάρθρωση του ΟΑΣΑ ως το τέλος του 2010

Σχέδιο αναδιάρθρωσης του ΟΑΣΑ προτίθεται να εφαρμόσει έως το τέλος του χρόνου η κυβέρνηση, καθώς ο οργανισμός μετρά συσσωρευμένες ζημίε

Image Σχέδιο αναδιάρθρωσης του ΟΑΣΑ προτίθεται να εφαρμόσει έως το τέλος του χρόνου η κυβέρνηση, καθώς ο οργανισμός μετρά συσσωρευμένες ζημίες 3 δισεκατομμυρίων ευρώ.