Αναγνώστης: "Αν ήμουν Γερμανός…"

Αξιότιμη κυρία Καγκελάριε,

Διάβασα στον τύπο για τις εξαιρετικές επιδόσεις της Γερμανίας στην Οικονομία και θέλω να σας συγχαρώ.
Την ώρα που οι υπόλοιποι εταίροι σας στην ΕΕ βουλιάζουν ή στην καλύτερη
περίπτωση τα ψιλοβολεύουν, εσείς με 2% ανάπτυξη, θριαμβεύετε. Μπράβο!
Βέβαια εσείς στηρίζεστε στις εξαγωγές, αντίθετα μ’ εμάς, έχετε τις
μεγάλες βιομηχανίες σας και τα ταμεία σας γεμίζουν από τα κέρδη που
προέρχονται από άλλες χώρες.
Τώρα πως γίνεται και όλο σας καταγγέλλουν για

You May Also Like

More From Author