Αναγνώστης: Ανοιχτή επιστολή στο troktiko

Ποτέ δεν ήμουν καλός στα λόγια. Ποτέ δεν κατάφερα να εκφράσω πραγματικά
με λέξεις ότι…

Ποτέ δεν ήμουν καλός στα λόγια. Ποτέ δεν κατάφερα να εκφράσω πραγματικά
με λέξεις ότι ήθελα να πως και το πιθανότερο είναι πως ούτε και τώρα θα
το καταφέρω αλλά θα κάνω μια προσπάθεια.

Το troktiko χάθηκε πάνω που είχε αρχίσει να αφυπνίζεται ο κόσμος, πάνω
που είχα αρχίσει να ξυπνάω κι εγώ από τον λήθαργο που κοιμάμαστε οι
περισσότεροι από τη μέρα που γεννιόμαστε.