Αναβαθμίστηκε σε κυκλώνα η τροπική καταιγίδα "Tomas"

Η τροπική καταιγίδα Τόμας αναβαθμίστηκε σήμερα σε κυκλώνα κατηγορίας 1. Ο “Τόμας” 

Η τροπική καταιγίδα Τόμας αναβαθμίστηκε σήμερα σε κυκλώνα κατηγορίας 1. Ο “Τόμας”  προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές καθώς και

Αναβαθμίστηκε σε κυκλώνα η τροπική καταιγίδα "Tomas"

Η τροπική καταιγίδα Τόμας αναβαθμίστηκε σήμερα σε κυκλώνα κατηγορίας 1. Ο “Τόμας” 

Η τροπική καταιγίδα Τόμας αναβαθμίστηκε σήμερα σε κυκλώνα κατηγορίας 1. Ο “Τόμας”  προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές καθώς και